Introduktion till Bid Now auktioner

Lär dig mer om Bid Now och xBid

Fördelar med automatiska bud


Du kan bestämma ditt max bud före eller under auktionen. Tack vare vår automatiska budgivningsalternativ,
vårt system  kommer att stegvis bjuda åt dig och kommer aldrig att överstiga ditt max belopp.

  • Du kan köpa fordon på Live Online då du inte har möjlighet att logga in eller kan delta i auktionen.
  • Det är en förbättring till att hitta fordon online, där du kan söka fordon,
    "följa" intressanta fordon och sedan placera automatiska bud.
  • Det ger dig mer flexibilitet, du kan placera automatiska bud på vissa
    fordon och samtidigt vara mer aktiv budgivare på andra fordon.

Missa inte xBid sessionen!


De flesta online-auktioner avslutas med en så kallad Xbid session. Den börjar några minuter efter slutat av första delen av auktionen Under denna fas kommer alla bilar visas på skärmen en gång. Detta system gör det möjligt att placera ett extra bud. Efter varje nytt bud kommer timern att stiga med 10 till 30 sekunder för att tillåta en annan deltagare att lägga ett högre bud.

Registrera dig idag

Så fort din ansökan blir godkänd kan du börja buda